dissabte, 8 de novembre de 2008

Models i diversitat d'exàmens

Primer examen.


Es tracta d'un models d'examen dels mesos passats. Data: 31/X/2008


Nom: Cognoms: Matèria: Crèdit:


Aquest és el text que vàreu comentar:
« Però amb totes aquestes necessitats cobertes, encara hi ha alguna cosa que tothom necessiti? Els filòsofs opinen que sí. Opinen que l’ésser humà no viu només de pa. És evident que tothom necessita menjar. Tothom necessita també amor i atencions. Però encara hi ha una cosa més que tothom necessita; trobar una resposta a qui som i per què vivim.
Interessar-se pel “per què vivim” no és, per tant, un interès tant fortuït o tan casual com, per exemple, col·leccionar segells. Qui s’interessa per qüestions d’aquesta mena està preocupat per quelcom que ha interessat els éssers humans des que viuen en aquest planeta. El com ha nascut l’univers, el planeta i la vida aquí són preguntes més grans i més importants que qui va guanyar més medalles d’or al darrers Jocs Olímpics»

Gaarder, J., El món de sofia.1. El saber filosòfic: [Total: 4 punts]

1.1 Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. [2 punts]
1.2 Expliqueu una concepció contrària. Contraposeu la concepció amb el coneixement religiós, o el científic, o el literari. [2 punts]


2. Analitza segons el text. [Total: 3 punts]

2.1 L’especificitat del saber filosòfic. [1,5 punts]
2.2 Quines són les preguntes filosòfiques, segons el text? Justifica les explicacions. Digues el per què si o el per què no i explica la resposta afirmativa o negativa. [1,5 punt]

3. Sobre la història de la filosofia: [Total: 3 punts]
3.1 Diferència les èpoques de la història de la filosofia i assenyala autors, segles i trets de cadascun dels moments històrics. [1,5 punts]
3.2 Segons una època històrica assenyala quina resposta tindria alguna de les preguntes filosòfiques que assenyala el text. [1,5 punts]


[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció i l’estil.]


Generalitat de Catalunya. Institut d’Educació Secundària i Superior d’Ensenyaments Professionals. Comte de Rius (Tarragona).Segon examen.

Aquest examen va ser com el que vàren fer tard i repetit dos alumnes es tracta d'un model fet entre el divendres 7 del novembre i dilluns 10 de novembre.Text i examen a comentar.
“Anant malament, reduïu sempre les despeses per tal de prevenir la pobresa. A això m’esforço, i a acostumar-m’hi abans que ella no m’hi forci. He establert d’altra banda en la meva ànima prous graus per a sortir-me’n amb menys del que tinc; dic sortir-me’n amb acontentament i així diuen: “No és pel càlculs de les rendes, sinó per l’estil de la vida de cadascú que es mesura la seva fortuna” La meva veritable necessitat no ho gasta tot. La meva presència, per molt ignorant i desdenyosa que sigui, m’és d’una gran ajuda en els meus afers domèstics, però a contracor. Cal afegir-hi que a casa meva allarguem més el braç que la màniga”

Montaigne, Michel de. Assaigs. Volum tercer, Capítol IX “De la vanitat”


1. El saber filosòfic: [Total: 4 punts]

1.1 Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. El que nosaltres vam haver dir de la filosofia que és i no és. [2 punts]
1.2 Defineix les branques o parts de la disciplina filosòfica: digues-les totes i aprofundeix en la temàtica. Justifica i explica si alguna branca de la filosofia pot dir-se o aplicar-se del text.
[2 punts]

2. Analitza segons el text. [Total: 3 punts]
2.1 Defineix el sentit i la necessitat, o no, de la filosofia. Defineix amb l’ajut del text alguna possible utilitat i vigència i sentit de la filosofia. Per exemple de cara al consumisme, un consum excessiu. [1,5 punts]
2.2 Quines són les preocupacions o els temes filosòfics, segons el text? Justifica les explicacions. Digues el per què aquest tema i no un altre explica la resposta. [1,5 punt]3. Sobre la història de la filosofia: [Total: 3 punts]
3.1 Diferència totes les èpoques de la història de la filosofia i assenyala el màxim nombre possible d’autors, segles i trets de cadascun dels moments històrics. [1,5 punts]
3.2 Situa l’autor anterior Michel de Montaigne i dona trets, característiques i de la seva època històrica. [1,5 punts]

[Recomanació fes bona lletra, ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes.]

Institut d’Educació Secundària i Superior d’Ensenyaments Professionals [IES-SEP]Comte de Rius, a Tarragona. /octubre, novembre/ 2008Espero que us serveixi i en feu un bon ús i no un abús. Feu aquestes coses com un plaer, com el plaer de conèixer i saber i llegir i estudiar.