dissabte, 27 de febrer de 2010

Model de prova d'examen.

Tal i com hem acordat us envio un model d'examen amb una extensió aproximada i les seves preguntes:

Model de prova d'examen (1.1)
TEXT:
Text número 3, pàgina 24; autor: Gustavo Bueno.
El ser originario del hombre consiste en un deber ser, por cuanto su praxis está canalizada, constantemente, por normas que se enfrentan con otras rutinas o normas alternativas que puedan ser eventualemente elegidas. La normalización la entendemos como una resultante de la confluencia diferentes rutinas operativas habilitada para configurar objetos o siutaciones repetibles cuando en esta confluencia prevalecen, en una suerte de lucha por la vida, unas determinadas rutinas sobre las otras, también posibles, pero que quedan proscritas, vencidas o marginadas, sin perjuicio de que sigan siendro siempre virtualmente realizables, frente a la rutina victoriosa. Las normas, consideradas desde una perspectiva genética, son las rutinas victoriosas. La conducta normalizada es la forma de conducta mediante la cual caracterizamos a los hombres con respecto al restos de los animales.Preguntes-Respostes:
1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

El text explia el concepte del deure i la forma del treball (praxis) i altres rutines, instints, patrons o pautes fixes d'acció, segons la etologia que tots els organismes tenim i compartim. Així la nostra conducta, acció o treball té a veure, es relaciona, amb la supervivència, amb la lluita per la vida, com diu el text i també amb l'economia d'esforç.

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Ha de ser (al text "deber ser") 2.b) L'ésser originari (el ser originario) [1 punt].
2.a) Obligació, normas i obligació. Drets i deures, allò que ha de ser i què, quina cosa ha de ser.
2.b) L'essència, classe i la meva explicació.
3) Relaciona amb les teves paraules i de fomra àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier. [3 punts]

Haurien d'aparèixer Etologia, i els elements externs i interns de la "praxis".

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. [3 punts]Espero que us sigui d'utilitat.
El vostre professor substitut en J. Ramon Suñé.

1r de BAT "Diürn"

BENVINGUDA a Sa Palomera.cat.

Amb la següent dono la benvinguda als nois i a les noies de 1r de Batxillerat diürn, també vàlid per al Nocturn. Institut Sa Palomera.

D'entrada els grups A i B, de diürn tenim examen el divendres 5, al lloc i a l'hora de classe, horari ordinari. Us recordo amb la següent quatre coses:

1) Entrega dels test, de les preguntes breus i les seves respostes i del document de la Guerra Civil el dimarts dia 2 de març de 2010.
2)Examen del divendres 5 de març sobre el quadern-dossier i un comentari de text dels que ja coneixeu. Podreu disposar dels apunts i els textos de 15-20 línies seran dels que hi ha al quadern-dossier.
3) Per aquesta pàgina de Bloc: http://filosofiaibloc.blogspot.com us posaré models de prova dels comentaris i de la feina que anem fent i adelantant.
4) Seguint la programació del vostre estimat professor Antonio Hernández i del Departament de Socials continuarem amb els temes del bloc de l'acció i la societat. Un cop finalitzat aquest que ara ens ocupa.

Atentament,


J. Ramon Suñé Gasull
Batea, dissabte 27 de febrer de 2010