dijous, 25 de març de 2010

Bloc per al segon de Batxillerat-Nocturn

Hola,
Informació per als de segon de Batxillerat Nocturn. Amb la següent enllaço amb el vostre bloc:
http://filosofia-sapalomera.blogspot.com
Senbla que per la xarxa ens costarà trobar-lo us ho enllaço per aquest bloc que correspon als de primer (Diürn i Nocturn).

Bé, ens parlarem.

Atentament,

Blanes, dijous 25 de març de 2010

dimarts, 9 de març de 2010

Nevada però Feina al Bloc.

Espero i sé que tots estem avui a casa i a la seva feina, la vostra feina havia de ser mirar el nostre i el vostre bloc. Us adjunto amb pau i alegria unes certes recomancions i activitats possibles per a vosaltres.


08/03/2010
J. Ramon Suñé Gasull -Professor de Filosofia: 2a Avaluació.

A / Per a:
[Noms d'Alumnes:]


Analítica i Recomanació:
A) Amplia la base i els coneixements, mira de treballar una mica cada dia al mateix lloc i a la mateixa hora. Estudia més. Fes-te i creat un hàbit. Un lloc i una hora: costum.
B) Falten elements de comprensió i relació dels temes i els textos. Molt difícil, tot plegat, de qualificar. Respons els temes però no els enunciats de relacionar i de comparar.
C) No encertes en la redacció, l’estil i les repeticions, i la manca de conceptes filosòfics. Mira de fer filosofia i construeix teories i comentaris. Algun problema amb la puntuació de les comes i punts, etc. Moltes errades d’accents.
D) - Lectura i escriptura. Lectures “divertides”.
1) Gaarder, Jostein, El món de sofia; Editorial Empúries, Barcelona, 1999.
Es tracta d’un novel•la sobre la història de la filosofia. PVP uns 20€
2) Cathcart, Thomas i Klein, Daniel; Plató i un ornitorinc entren en un bar; Edicions la Campana, Barcelona, 2008. PVP 16 €.
Els mateixos autors n’han escrit un altre sobre: Aristòtil i un armadillo; 2010.
Amb un subtítol que diu: “Entendre la filosofia amb acudits” Una obra divertida sobre les coses i els temes que sabeu i no sabeu sobre filosofia.
Totes dues, però més la primera, que serveixen per a preparar el paper i l’assignatura i la matèria de segon de Batxillerat. O el que us plantegeu, importància de vocabulari i lèxic.
E) Llegir, escriure, parlar i comentar. Activitat d’estiu parlar amb propietat sobre qualsevol tema, llegir el/els diaris qualsevol, si el teu àmbit és més català, pots llegir qualsevol diari o revista. Per a tu i per al teu futur d’estudiant i de persona realitza alguna de les activitats anteriors. Ho pots fer com un plaer, com una recomanació i no com una obligació.
F) Pots acudir a la xarxa, a Internet a cercar temes d’interès. La nostra referència es el nostre bloc http://filosofiaibloc.blogspot.com i també a http://www.pensament.com/filoxarxa.
G) No t’enfadis; recorda que és la meua opinió, el meu diagnòstic i la meua recomanació. Jo de tu seguiria alguna feina de les anteriors. O tal vegada alguna de les tasques que anàveu fent amb Antonio Hernández.

Apa, bon dia i sempre endavant i sempre bon treball, són recomanacions generals, que espero siguin útils, i així us derivaré en breu per aquesta pàgina i farem també una feina de redacció i estil, repassarem el tema sobre el materialisme filosòfic i llavors algun tema de Societat, estat i política. Personalment ho faré passar tot per aquesta pàgina web.

Bon dia, bona nevada i fins demà. Preneu mesures i vigileu.

Batea, comarca de la Terra Alta, dimarts 9 de febrer de 2010.

dimecres, 3 de març de 2010

Adjunto el document per als "Psicologia"

El vostre professor, que com a punt cat [.cat] només entent de treball, us envio als alumnes de Psicologia de Nocturn el model de treball, examen per a finalitzar aquest segon trimestre. Amén.Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat Nocturn.
Matèria/Crèdit:1 ¿Qué es aprender? Què es apendre?

2 Condicionamiento clásico (PAULOV) CC
Gran parte de la conducta animal y humana se adquiere por conocimiento
clásico, a pesar de que el sujeto no tenga intención de cambiar su conducta.
Ej. : Accidente de coche o bien sigues cogiéndolo pero con miedo o no lo
coges más.
En este condicionamiento está implícito el principio de asociación , es
decir, asociamos.


2.1 Experimento de Paulov.
Posseu-ne un exemple.

2.2 Factores.

2.3 Extinción e inhibición.

2.4 Críticas.
Fent referència a la classe digues alguna crítica.3 Condicionamiento instrumental.
3.0 Autors i exemples.

3.1 Procedimientos.


4. Aprendizaje por observacion
Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o imitación.
Aprofundiu en el temes i els exemples i models i els tipus d’aprenentatge per observació: social, adaptable/s, antisocial, conductual, verbal penseu uns exemples propis i personals. Feu explicacions i temes personals; espai de creació.

5. Aprendizaje cognitivo
5.1 Aprendizaje receptivo:
5.2 Aprendizaje por descubrimiento:
5.3 Aprendizaje repetitivo:
5.4 Aprendizaje significativo:


6. Apartat de preguntes obertes o raonament.
1) De totes les variables que nosaltres podem estudiar, des del tema del aprenentatge, com a pronosticadores del fet que un nen arribi a ser una persona que llegeix assíduament; quina creus què és la més important.

2) Analitza diferents tipus d’escenes de pel•lícules i intenta comprovar si les músiques tenen una uniformitat segons els tipus d’escena.

3) Fes una petita biografia (10-15 línies sobre algun personatge “psicòleg” del tema). Fes-ne una justificació i una elaboració pròpia. Vull dir: “no ho copieu de la xarxa.”

[Pots entregar-ho a mà o a ordinador, en tot cas fica el nom el nocturn i les dades del vostre curs i batxillerat.]

Un altre model d'examen.

Us recomano que consulteu aquests documents i que mireu molt bé de què tracten.Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat - Diürn Data:
Matèria/Crèdit:

Llegiu atentament el següent text i contesteu les preguntes:

1“ Conviene no olvidar que aunque un elevado grado de moralidad no proporciona a cada individuo y sus hijos sino ventajas muy ligeras o casi nulas sobre los otros hombres de la misma tribu, con todo, cualquier aumento en el número de los hombres que tengan buenas cualidades, y en el grado de moralidad de una tribu, tiene necesariamente que proporcionar a ésta inmesas ventajas sobre las otras. Las tribu que encerrase muchos miembros que, en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, valor y simpatía, estuviesen siempre dispuestos a ayudarse unos a otros y a sacrificarse a sí propios por el bien de todos, claro que se está que en cualquier lucha saldría victoriosa de los demás: he aquí una selección natural. En todos tiempos ha habido en el mundo tribus que suplanten a las otras; y siendo la moralidad un elemento importante para el éxito de sus empresas, no cabe duda que cuanto más y más morales sean los miembros de una tribu, tanto mayores serán sus tendencias a medrar y crecer” 14.

Darwin, Charles: Origen del hombre.

Respon aquestes preguntes:

1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Moralidad 2.b) Selección natural [1 punt].

3) Relaciona amb les teves paraules i de forma àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier: desenvolupament moral, praxis. [3 punts]

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. La relació i les normes socials i morals i llur oposició a les lleis biològiques. [3 punts][Recomanació fes bona lletra, ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes.]

Un model d'examen de prova.

Tal i com he acordat jo amb mi mateix us penjaré aquesta tarda dos models d'exàmens:Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat (Diürn) Data:
Matèria/Crèdit:

Llegiu atentament el següent text i contesteu les preguntes:

1“En el moment que definim l’home com animal racional, no ho fem atribuint la racionalitat als homes mijtjancant, o de forma participada, per l’esperit, tampoc la hi atribuïm des del cervell. Ho fem assignant la racionalitat des de la institució, la organització i l’administració, que, clarament, impliquen, a determinats nivells, un determinat desenvolupament cerebral, al que per altra banda també hi contribueixen. Així, segons l’anterior explicació la racionalitat es conforma, no ja des de la arracionalitat biològica, pròpia dels organismes vius, sino també per diferència a la racionalitat zoològica que molts etòlegs reconeixen als animals amb el nom de “conducta racional-forma” (...) El sentit de la nostra tesi, dins de la perspectiva evolucionista, es com segueix: els homínids que desenvolupen conductes racionals-formals (amb forma de raó teleològiques, prolèptiques), arriben ala racionalitat específicament humana en funció de les institucions creades (organització, administració...) y d’altres trets: funció del desenvolupament de la capacitat cranial, del bipedisme, de les seves mans i els dits oposats que poden agafar. Mitjançant l’evolució podem arribar a la racionalitat essencialment humana i també cogenèrica (amb els altres primats) (...) . Amb tot i seguint Aristòtil: “l’home és un animal racional” on aquesta racionalitat fa referència a la “racionalitat institucionalitzada”.”

Bueno, Gustavo: Ensayo de una teoría antropológica.

Respon aquestes preguntes:

1) Digues la idea i els conceptes del text i com hi apareixen relacionats. [3 punts]

2) Defineix els conceptes, d'una manera breu, unes 15-25 paraules: 2.a) Homínids 2.b) Racionalitat institucionalitzada [1 punt].

3) Relaciona amb les teves paraules i de forma àmplia el contingut del text i els apunts i les explicacions i el quadern dossier. [3 punts]

4) Fes una opinió fonamentada i valorada sobre el tema del text i allò que he fet i he après a classe. [3 punts][Recomanació fes bona lletra, ajuda al corrector, deixa espais i marges. Pensa, explica i raona cadascuna de les preguntes i respostes.]