dijous, 17 d’octubre de 2013

JVV Informacions.

Aquest és el bloc de primer de Batxillerat.
Filosofia i bloc, tot junt: http://www.blogspot.com/filosofiaibloc.

LLOC: Girona. Institut Jaume Vicens Vives.
Hi ha històric i de missatges i d'informacions. Ara us he enviat per els vostres representants:

Tres, (3) elements més teòrics: - Un d'exemple de recursos argumentatius. - Un dels criteris de correcció. - Un Power Point presentació de la pissarra.

 Tres (3) treballs, només a fer-ne un, i només un (1), de comentaris de text que poden arribar a pujar fins al 10%. a) Branques de la filosofia. b) Sèneca i l'estoïcisme. c) Tema 2, sobre F. Nietzsche i el Cristianisme.

Fins ara.