dimarts, 23 de juny de 2015

Feina ja del Setembre.
Adjunto la feina del Setembre 2015.

Setembre. 2015. 


Feina extra: Setembre 1r Batxillerat.

Feina obligada.
Un exercici de cada Trimestre, total tres exercicis; un per Trimestre.

Exercici obligat del primer Trimestre:
Pàgina 15, exercici, 3.
Respon les qüestions. Justifica i raona les teves respostes.

Exercici obligat del segon Trimestre:
Pàgina 123, exercici 4.
Inventa sis menes de fal·làcies i explica de quins tipus són.

Exercici obligat del tercer Trimestre:
Pàgina 211, exercici 8.
Fes-ne una semblança filosòfica de l’autor: Erich Fromm.
Intenta respondre a la pregunta. Justifica i raona la teva resposta.

Feina optativa sobre algun d’aquests llibres:
D’aquests llibre pots llegir-ne un i has de pensar-ne una recensió.
-          Bolinaga, Iñigo: La gran utopia . Editorial Melusina, per Internet.
-          Cathcart, Thomas i Klein, Daniel: Plató i un ornitorinc entren en un bar. Diverses editorials.
-          Levi, Primo: Si això és un home. Editorial “la Butxaca”, Barcelona, 2008.
-          Loewer, Barry: 50 teorías filosóficas. Editorial Blume, Barcelona, 2010.

Bibliografia:
-Atlas de filosofia, Alianza Atlas, Madrid, 2003. Diverses edicions. Més important, l’esquema i la situació dels autors i de la filosofia.
- Diccionario de Filosofia. de Ferrater Mora, José. Editorial , Barcelona.
- Filosofia i Ciutadania; el nostre llibre de text. Editorial Edebé, Barcelona.
- Carreras i Artau, Joaquim i Tomàs: Historia de la filosofia española: Filosofia cristiana de los siglos XIII i XIV. 2 vols, Madrid, diverses edicions.
- Castiñeira, A. i altres: Breu historia de la filosofia, Columna, Barcelona, 1987. Manual que he anat passant aquest dies per classe.
- Copleston, Frederick: Historia de la filosofia, Ariel Filosofia, Barcelona, 1993. Manual molt ampli i excessiu per a primer de Batxillerat, l’utilitzem per a segon de Batxillerat. Es tracta de vuit volums i tots els autors.
- Kenny, Anthony: Breve historia de la Filosofia Occidental. Editorial Paidós, Barcelona, 2005
Webgrafia:
Heu d’anar als temes de primer i llavors entrar per temes com ho fem nosaltres.
- Bloc del Professor: http://filosofiaibloc.blogspot.com


Forma de fer-ho:

Recensió del llibres.
ESTRUCTURA
A.    FITXA TÈCNICA DEL LLIBRE
Dades del llibre (autor, títol i subtítols, edició, editorial, lloc i any de publicació, llengua i títol original, número de pàgines). Coneixement que es té de l’autor i de tota la seva obra, d’una forma molt breu. No ho copieu directament de la xarxa, llegiu i resumiu. Màxim un full.

B.     BREU RESUM DEL CONTINGUT
Enumeració i descripció molt breu de les parts fonamentals en què s’estructura l’obra. És preferible fer-ne un esquema general abans de redactar el resum, que pot ser per capítols.

C.     ANÀLISI CRÍTICA DEL LLIBRE
T’has de basar en els comentaris que fem, la feina de classe:  textos i  valoració de totes les qüestions:
- De què tracta?
- Explicació dels temes i qüestions dels mateixos.
- Fer connexions i inferències del què diu i sobre el què jo sé.

D. OPINIÓ CRITICA

Aquí has de fer una valoració de tipus personal sobre l’obra llegida. La valoració ha de ser raonada i justificada de manera detallada. ¿T’ha agradat?; t’ha semblat nou i novedós?; creus que està ben escrit i estructurat?, és dens i espès, o bé es bo de llegir i senzill?; el llenguatge en què està escrit és planer o difícil d’entendre?; és comprèn i clar en la seva redacció?; creus que la seva lectura t’ha ajudat a madurar com a persona?; consideres que està ben relacionat amb l’assignatura de filosofia? Et pots expressar amb total llibertat sobre l’opinió que t’ha causat la seva lectura, així com les possibles utilitats que n’hagis pogut extreure de cara a la teva formació personal.

Forma de presentació del treball

-         Tipus de lletra:  A mà. Bona lletra, s’entrega a mà i en mà.
-         A ordinador una lletra correcta i espaiada. S'entrega en mà.
-         Mida: Normal, ni petita, semblen formiguetes, ni grossa ocupem molt espai.
-         Interlineat: 1’5, deixa marges, a un cantó i a l’altre i espais entre preguntes.
-         Títols: Subratllat o entre cometes.
-         Extensió: entre 5 i 10 pàgines com a màxim,  hauria de tenir: portada, índex i bibliografia.
-         Citació de bibliografia: cognom/s, nom,  títol, editorial, ciutat de publicació,  any de publicació.
Exemple:
Copleston, Frederick: Historia de la filosofia. Editorial Ariel, Barcelona, 2001.
A la bibliografia hauria d'haver-hi llibres.
-         Citació de Webgrafia:
     www.pensament.com/filoxarxa.


* * * *

Temes de matèria d’examen.

1r Trimestre: Tema 1 i Tema 3.

2n Trimestre: Lògica formal i informal. Tema 6. La classificació de les ciències; pàg. 78; punt 1.3, de la classificació de les ciències.  

3r Trimestre Tema 9 i Tema 11.


Model d’examen.
Un text de cadascun d’aquestos que hi ha al final de cada tema”. Son quatre textos cada tema.

-          Sobre el text:    [Total: 3 punts]  [No inventis llegeix el text i respon.]      
1.1  [2 punts].

1.2   [1 punt].

2) 1r Trimestre [Total: 2’5 punts].
2.1 Tema 1 o Tema 3. [1 punt].

2.2 Test: Marca i encercla. Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10): [1 punt].
            2.2.1
 Quatres preguntes tipus test.
2.3  Vocabulari, respon breu i clarament, amb quatre o cinc línies el significat de: [Cinc conceptes claus i amb importància dintre del tema que valdrà: 0,1 punts. 0,5 punts].

3) 2n Trimestre [Total: 2 punts]
3.1) Fes les següents taules de veritat.  [1 punt]

3.2)Teoria d’algun tema i etc... . [1 punt]


4) 3r Trimestre [Total: 2’5 punts].
3.1 Tema a desenvolupar . [1 punt].

3.2 Test: Marca i encercla. Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10): [1 punt].

3.3  Vocabulari. Respon breu i clarament, amb tres o quatre  línies el significat de: [0,5 punts, cinc conceptes a 0,10 punts].


[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila  la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal•ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes.]


Bon estiu, bona feina i endavant. 

Fins ara. dijous, 11 de juny de 2015

Global del mes de juny.

Us envio el global del mes de Juny.

A estudiar i la data i hora i lloc.

1r doc dilluns 15 de juny de 2015: Primer de Batxillerat D.
Tot a Recuperar: 8 Alumnes.
1r i 3r Trim. 6. Alumnes.


3r Trim: 2. Alumnes.


1r doc dilluns 15 de juny de 2015: 1r Batxillerat C.
Supesos JUNY: 11 u- Alumnes.
- Tot: 5 Units.
- 1n i 3er TR: 5
- 1 Unitat: 3er Trim
Tot a Recuperar: 5

1r i 3r Trim. 5

3r Trim:1


1r Trimestre: Tema 1 i Tema 3.

2n Trimestre: Lògica formal i informal. Tema 6. La classificació de les ciències; pàg 78; punt 1.3, de la classificació de les ciències.

3r Trimestre: Tema 9 i Tema 11.

Dia i lloc d’examen:
Dia: dilluns 15 de juny.
Lloc: 1r Batx C. PN. 3.7
Hora: 09:15 – 10:35

Estructua model de l’examen igualment:

Tres (3) punts un text de qualsevol dels anteriors temes:
Examen de tota la matèria, tota l’assignatura.

“Un dels casos més interessants de la vida en estat salvatge ha estat el de les nenes hindús que l’any 1920 van ser trobades dins un cau de llops. Aparentaven unes edats d’uns vuit i dos anys –o una mica menys-, respectivament. La més petita va morir al cap de pocs mesos de trobar-les, però la més gran, a qui van anomenar Kamala, va sobreviure fins al 1929, i es conserven força dades de la seva convivència amb la societat humana.
Kamala no presentava gairebé cap dels trets que acostumen a associar amb l’activitat humana. Tan sols sabia caminar a quatre potes, no tenia cap altre llenguatge que uns quants udols de llops i, com qualsevol altre animal sense domesticar, temia els homes. Posteriorment, i com a resultat d’un ensenyament més curós i afectiu, va anar adquirint alguns hàbits socials rudimentaris; abans de la seva mort va aprendre a pronunciar lentament algunes paraules senzilles, a menjar aliments humans, a vestir-se i altres coses semblants”.
Mc Robert, R i Page, C: Sociologia. Text C.

  1. Sobre el text: [Total: 3 punts] [No inventis llegeix el text i respon.]
1.1 Identifiqueu de què parla el text. Quina és la concepció que sobre la humanització es defensa en el text? Idees i preguntes principals i com hi apareixen explicades i relacionades. Posa-hi un títol. Justifica'l i fes-ne una valoració [2 punts].
1.2 Valora i opina sobre els diferents problemes de la socialització i els casos dels nens salvatges i tota la seva teoria segons el text. [1 punts]


2) 1r Trimestre [Total: 2,5 punts].
2.1 Teoria del Tema 1 o Tema 3. . [1 punt].

2.2 Preguntes tipus test: Marca i encercla. Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10 punts): [1 punt].
2.2.1:.
2.2.2: La filosofia continua.
2.2.3 Les dues corrents de la filosofia
2.2.4 “No existeixen teories universals i permanents, cada època i cultura té la seva pròpia concepció del món”

2.3 Vocabulari: cinc (5) conceptes que son de definició breu tres (3) o quatre (4) línies. [0,5 punts ].

3) 2n Trimestre [Total: 2 punts]
3.1) Fes les següents taules de veritat. Digues si és una tautologia, una contradicció o una indeterminació i justifica la teva resposta. [1 punt]

3.2) Teoria de lògica o de la Classificació de les ciències. (pàg. ) [1 punt]

4) Tercer Trimestre [Total: 2,5 punts]
4.1) Preguntes tipus test: Marca, encercla i respon: [1 punt]. Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10 punts): [1 punt].
4.2.1 Parlar de Kant.
4.2.2 Pot ser considerat com el pare de la sociologia: a) A. Comte, b) M. Weber; c) J. Comtes i d) E. Durkheim.
4.2.3 Les ètiques
4.2.4 moral.

4.2) Teoria ètica del (1 punt)

4.3) Vocabulari: 1.Empatia, 2. Ètiques heterònomes; 3. Utilitarisme de la regla, 4. Ètica discursiva; 5. Darwinisme sociològic. Definició breu tres (3) o quatre (4) línies. [0,5 punts ].

[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. Has de seguir el model i les qüestions a què en fem referència. No facis faltes, vigila la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal·ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes]Recuperació amb parts i/o parcials.
Mateixa estructura i mateixa problemàtica.

  1. Text i B. Teoria.

Text de 4 punts i adequats al trimestre o parcial, hi ha poca gent que tingui el segon parcial del tema de la lògica.

Parcial 1r i 3r Trimestre.
Examen de Recuperació. Primer i Tercer Trimestre.

L’ètica de l’experimentació mèdica és a mig camí entre el realisme i l’absolutisme moral, és la recerca d’un compromís entre l’interès individual i el bé col·lectiu, el benestar dels subjectes i els imperatius de la ciència, la llibertat individual i la llibertat científica. Compromís que, tanmateix, pretèn de se intransigent pel que fa respecte a les normes humanistes, la bioètica es nega a justificar la immoralitat que implica l’experimentació en l’home en nom del fi superior que és la futura millora de la salut. No es tracta d’acomodar-se a una doctrina del mal menor sinó d’actuar de manera que la “immoralitat” consubstancial a l’experimentació en l’home es torni gairebé “menyspreable”, moralment acceptable als ulls de la persona individual, no es tracta d’eliminar tot risc sinó de fixar fronteres al màxim de riscos admissibles, de determinar límits al que un investigar pot proposar al consentiment d’un altre. Sigui quin sigui l’interès científic del projecte, en l’ordre terapèutic, els riscos admissibles no han de superar en gravetat els riscos de l’evolució natural de la malaltia, el balanç risc-benefici ha de ser sempre acceptable, els malalts no han de ser utilitzat per a assajos que no concerneixen la seva pròpia malaltia; quan els que se sotmeten a experiments són voluntari sans, han de ser exposats només a riscos mínims. Exigència de consentiment lliure i conscient, límit que no es pot proposar als subjecte que participen en una investigació, fixació d’una frontera del màxim de riscos admissible, submissió de protocols experimentals a comitès independents especialment designats a aquest efecte: la filosofia de la investigació és un humanisme pragmàtic que juxtaposa fermesa del principi de respecte de la persona i flexibilitat exigida del procés científic, es nega a transformar l’home en conill però també a privar-se d’un mitjà necessari per al desenvolupament del saber i la utilitat col·lectiva.
Lipovetsky, G; El crepuscle del deure. Text: 1, pàg, 272.1. Sobre el text: [Total: 3 punts] [No inventis llegeix el text i respon.]
1.1 [2 punts]

1.2 2 [punts.]

2) 1r Trimestre [Total: 3,5 punts].
2.1 Tema 1: Sobre la perspectiva moral. [1 punt].

2.2 Preguntes tipus test: Marca i encercla.
Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10 punts): [1 punt].
2.2.1.
2.2.2 La .
2.2.3 La paraula ètica deriva del terme
2.2.4 “La formulació de l'imperatiu categòric la devem

2.3 Tema 3: Escull un d'aquests 3 (tres) temes i relaciona. [1 punt].

2.4 Vocabulari,. [0,5 punts].3) 3r Trimestre [Total: 3,5 punts].
3.1 Tema 9: Sobre la perspectiva moral tracta de les accions, hàbit i caràcter. [1 punt].

3.2 Preguntes tipus test: Marca i encercla.
Cada resposta negativa abaixarà la nota un (– 0,10 punts): [1 punt].
2.2.1.

3.3 Tema 11: Escull un d'aquests 3 (tres)

2.4 Vocabulari,. [0,5 punts].

[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal•ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes.]


dijous, 4 de juny de 2015

Feina del 3r Trimestre.

Dates d'entrega:

Data d’entrega: Hora i lloc de classe.

1r Batxillerat C: dimarts, 9 de juny de 2015.

1r Batxillerat D: dijous, 11 de juny de 2015.Dintre del document hi havia la feina i etc. i les preguntes i aquí l'únic que no puc enllaçar són els textos també el D, vàrem enllaçar els documents i el tema que tractava. Tot via Correu massiu del jvv.

Fins ara.


 

Es tracta de fer un comentari de text sobre l’anterior fragment.        
Text: “Los filósofos” de A. Castineira y José M. Lozano.

1.      Lectura i comprensió. Llegeix, entèn, assenyala. Mira d’entendre i de compendre.
D’aquesta part, sinó hi ha vocabulari o definicions, no cal escriure res. No és Obligatori, no té puntuació, és un pas previ, un mètode propedèutic.

2.      Autor i context
2.1 Situa els autors  A. Castineira y José M. Lozano.  Busca informació a la xarxa i als llibres d’ajut i referència.  No copiïs literalment, fes-ho teu i un resum teu. Explica: Autor, la teoria i la branca de l’autor. Justificació i argumentació. No ha de tenir molta extensió, unes 100 paraules.  [1 punt].
2.2 Situa dos personatges de la tradició filosòfica catalana. Autors filòsofs catlans amb llengua catalana o amb la que escriguin. Extensió total, dels dos personatges, aproximadament 200 paraules, unes 100 per autor. Situa’ls a l’època i explica la teoria o contribució. [1 punt].

3.      Anàlisi del contingut.
3.1  Expliqueu breument la idea principal i les idees secundàries del text i la seva xarxa conceptual. [Recomanació unes 200 paraules més o menys. Assegura de què parla, de què tracta i deixa altres temes per a la resta de preguntes. No ho facis amb esquema]  [4 punts].

3.2 Posa-hi un títol i justifica’l. Dóna raons i justificacions. Argumentació i raonament amb sentit, fes una bona explicació. [1 punt].


4.      Opinió i valoració personal.
4.1 Cal emetre un judici (un veredicte) explicat i justificat. Coneixies l’autor abans d’aquesta lectura? Digues: què et sembla el text? Què en penses del tema tractat? I de les reflexions que en fan A. Castiñeira i J. M. Lozano?  [Recomanació: respon i argumenta, no diguis sí, no, m’agrada i avall.] [3 punts].


Bibliografia:
-Atlas de filosofia, Alianza Atlas, Madrid, 2003. Diverses edicions. Més important, l’esquema i la situació dels autors i de la filosofia.
- Diccionario de Filosofia. de Ferrater Mora, José. Editorial , Barcelona.
- Filosofia i Ciutadania; el nostre llibre de text. Editorial Edebé, Barcelona.
- Carreras i Artau, Joaquim i Tomàs: Historia de la filosofia española: Filosofia cristiana de los siglos XIII i XIV. 2 vols, Madrid, diverses edicions.
- Castiñeira, A. i altres: Breu historia de la filosofia, Columna, Barcelona, 1987. Manual que he anat passant aquest dies per classe.
- Copleston, Frederick; Historia de la filosofia, Ariel Filosofia, Barcelona, 1993. Manual molt ampli i excessiu per a primer de Batxillerat, l’utilitzem per a segon de Batxillerat. Es tracta de vuit volums i tots els autors.

Webgrafia:
Heu d’anar als temes de primer i llavors entrar per temes com ho fem nosaltres.
- Bloc del Professor: http://filosofiaibloc.blogspot.com
Home el millor bloc de filosofia de primer de Batxillerat. Fa un temps que no hi publico res.

Mateixes recomanacions i preguntes semblants:
[Recomanació: Ajuda al corrector, treballa bé i ordenament. Posa el nom el grup i numera les pàgines. Fes bona lletra, estil, cal·ligrafia i ortografia. Pregunta’t, qüestiona’t i fes de filòsofa o filòsof, raona i justifica les explicacions. La més important seria la pregunta 3 “Análisi del contingut”. Tots els autors i els seus conceptes. Mira aquesta recomanació.]

Data d’entrega: Hora i lloc de classe.
1r Batxillerat C: dimarts, 9 de juny de 2015.
1r Batxillerat D: dijous, 11 de juny de 2015.
Es tracta de fer un comentari de text sobre l’anterior fragment.        
Text: “Amar la duda” de M. Cruz.

5.      Lectura i comprensió. Llegeix, entèn, assenyala. Mira d’entendre i de compendre.
D’aquesta part, sinó hi ha vocabulari o definicions, no cal escriure res. No és Obligatori, no té puntuació, és un pas previ, un mètode propedèutic.

6.      Autor i context
2.1 Situa els autors  Manuel Cruz Rodriguez i Sòcrates.  Busca informació a la xarxa i als llibres d’ajut i referència.  No copiïs literalment, fes-ho teu i un resum teu. Explica: Autor, la teoria i la branca de l’autor. Justificació i argumentació. No ha de tenir molta extensió, unes 100 paraules.  [1 punt].
2.2 Situa dos personatges de la tradició filosòfica catalana. Autors filòsofs catlans amb llengua catalana o amb la que escriguin. Extensió total, dels dos personatges, aproximadament 200 paraules, unes 100 per autor. Situa’ls a l’època i explica la teoria o contribució. [1 punt].

7.      Anàlisi del contingut.
3.1  Expliqueu breument la idea principal i les idees secundàries del text i la seva xarxa conceptual. [Recomanació unes 200 paraules més o menys. Assegura de què parla, de què tracta i deixa altres temes per a la resta de preguntes. No ho facis amb esquema]  [4 punts].

3.2 Posa-hi un títol i justifica’l. Dóna raons i justificacions. Argumentació i raonament amb sentit, fes una bona explicació. [1 punt].


8.      Opinió i valoració personal.
4.1 Cal emetre un judici (un veredicte) explicat i justificat. Coneixies l’autor abans d’aquesta lectura? Digues: què et sembla el text? Què en penses del tema tractat? I de les reflexions que en fa i del concepte “suda”?  Què vol dir “sudar de tot”? I  “lo típico”? [Recomanació: respon i argumenta, no diguis sí, no, m’agrada i avall.] [3 punts].


Bibliografia:
-Atlas de filosofia, Alianza Atlas, Madrid, 2003. Diverses edicions. Més important, l’esquema i la situació dels autors i de la filosofia.
- Diccionario de Filosofia. de Ferrater Mora, José. Editorial , Barcelona.
- Filosofia i Ciutadania; el nostre llibre de text. Editorial Edebé, Barcelona.
- Carreras i Artau, Joaquim i Tomàs: Historia de la filosofia española: Filosofia cristiana de los siglos XIII i XIV. 2 vols, Madrid, diverses edicions.
- Castiñeira, A. i altres: Breu historia de la filosofia, Columna, Barcelona, 1987. Manual que he anat passant aquest dies per classe.
- Copleston, Frederick; Historia de la filosofia, Ariel Filosofia, Barcelona, 1993. Manual molt ampli i excessiu per a primer de Batxillerat, l’utilitzem per a segon de Batxillerat. Es tracta de vuit volums i tots els autors.

Webgrafia:
Heu d’anar als temes de primer i llavors entrar per temes com ho fem nosaltres.
- Bloc del Professor: http://filosofiaibloc.blogspot.com
Home el millor bloc de filosofia de primer de Batxillerat. Fa un temps que no hi publico res.

Mateixes recomanacions i preguntes semblants:
[Recomanació: Ajuda al corrector, treballa bé i ordenament. Posa el nom el grup i numera les pàgines. Fes bona lletra, estil, cal·ligrafia i ortografia. Pregunta’t, qüestiona’t i fes de filòsofa o filòsof, raona i justifica les explicacions. La més important seria la pregunta 3 “Análisi del contingut”. Tots els autors i els seus conceptes. Mira aquesta recomanació.]

Data d’entrega: Hora i lloc de classe.
1r Batxillerat C: dimarts, 9 de juny de 2015.
1r Batxillerat D: dijous, 11 de juny de 2015.


Models d'exàmens.

Model Tema 11. 


Sempre el model d'examen és el mateix:


Text 4 ó 5 punts.

Preguntes 5 ó 6 punts.

QUALIFICACIÓ

Nom i cognoms:

 

Curs:  1r  Batxillerat; grup
Data:  juny 20 ...
Matèria/Crèdit:  Filosofia i Ciutadania.
Full: 1.

“En una ampli  panorama de les ètiques contemporànies convé fer una distinció que no solament resulta summament fecunda, sinó que, a més, ens permet entendre més bé la naturalesa de l’ètica cívica: la distinció entre ètiques de màxims i ètiques de mínims.
Les primeres tracten de donar raó del fenomen moral en tota la seva complexitat i, per això, entenem la moral com el disseny d’una forma de vida feliç. Es tracta del tipus d’ètiques que tenen allò moral des d’un imperatiu hipotètic que diria: “si vols ser feliç, aleshores has de ...”. De manera que la pregunta: “per què ho he de fer?”, quedaria resposta per la obvietat: perquè és la manera d’arribar a la felicitat, si hi vols arribar. Tenint en compte que tots els homes volen ser feliços, els manaments esdevenen gairebé categòrics.
La moral cívica que s’enquadra en el context de les morals de mínims, avui és un fet. No pas perquè els ciutadans de les democràcies pluralistes respectin de fet els drets humans i els valors superiors de les constitucions democràtiques. La moral no s’ha de confondre amb el que de fet passa, sinó amb la consciència del que hauria de passar. La moral s’ocupa del que ha de ser i, des d’aquest deure, es critica el que passa; les societats pluralistes han arribat han arribat a una consciència moral compartida de valors com ara la llibertat, etc... que ha conformat una consciència que ens condueix a una “ètica cívica transnacional”.  
Cortina, Adela: “Ètica i educació en valors”.

  1. Sobre el text:    [Total: 5 punts]  [No inventis llegeix el text i respon.]       
  2. 1.1 Analitza segons: el llibre de text, la classe i el moodle.  [Total: 5 punts] 
2.1  Respon i explica la teoria ètica de l’emotivisme. Autor/s, època i teoria. [3 punts]
2.2 Vocabulari: Cognitivista, estoïcisme, i  Resposta que ha de quedar clara, no pots inventar-la. Fets a classe i al llibre de text. Recomanació 5 o 6 línees. [1 punt]
2.3 Preguntes tipus test. Respon ací mateix, cada errada restarà - 0,10 punts.   [1 punt]
1
[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila  la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal·ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes.]