dilluns, 14 de novembre de 2016

Model d'examen.

Un altre model d'examen al Bloc, n'hi ha uns quants. 

De tot en general hi ha diverses informacions al bloc. Cal vigilar com ho farem. També seguir les recomanacions. 

Data d'examen: dilluns 21 de novembre. Hora i lloc de classe. 
Hora: 12:30 - 13:30 h. 
LLoc: Aula 6. 


INSTITUT de TOSSA de MAR CURS 2016-2017
DEPARTAMENT D’Humanitats
1r BAT A
Models d'exàmens.
Data d’entrega.
NOTA:
NOM I COGNOM:
 1. Comentari de text. [Total: 4 punts]
«Alguns dels textos del llibre de text:
L’examen serà una part de comentari de text i una part de teoria, més o menys meitat i meitat, de la puntuació sobre 10. Els textos seran els de la Unitat: Pàgina 11. Plató. Pàg. 12, tots dos. R. Descartes i Galileu. Pàg 24, tots dos. Pàg. 27. Pàg 28 i tots dos de la pàgina 29; i pàgina 31-32 de I. Kant.»
1. Sobre el text. Petit comentari de text. [Total: 5 punts]
1.1 Mostra l’estructura i el tema. Resumeix, no copiïs, i explica les idees principals i la seva relació teòrica i explicació. No ho facis amb un esquema, amb un llistat, explica utilitza la informació de la classe i bloc:[3 punts] Adreça:http://filosofiaibloc.blogspot.com.es/
1.2 Posa-hi un títol original, no valen els obvis; títol de l'obra, conceptes i justifica’l. [1 punt]
1.3 Situa l'autor i l'explicació de la seva època i tendència filosòfica: corrent, idees, temes. [1 punt]


2. Teoria del text: Unitat: 1, classe, bloc, pissarra. [Total: 5 punts.]
2.1 Realitat i aparença. Intenta resoldre entre la realitat i la ficció. Què és la realitat? [2 punts].
2.2 Intenta resoldre, un i només un, d’aquests misteris metafísics: dóna la teva opinió: matemàtica o Déu o ànima o existència u ordre de les coses. [2 punts]
2.3 Vocabulari, respon breu i clarament, amb tres o quatre línies el significat de: Ontologia, Galileu, Antimatèria, Teoria del coneixement. [1 punt]
[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que la solució final. No facis faltes, cuida l’ortografia, la redacció, la cal·ligrafia (fes bona lletra) i l’estil. Deixa marges als laterals de les preguntes i espais entre les preguntes. No ho facis amb esquema i dibuixets]

diumenge, 13 de novembre de 2016

Glossari.


Vocabulari i conceptes. Unitat 1. Glossari – Vocabulari.
- Conceptes:
 1. Ontologia: (fet exercici i clase). Exercici 6, pàgina 11.
 2. Agnosticisme: Teoria del coneixement que diu que no podem creure amb allò que no hi ha de proves suficients i sobre el coneixement (la gnosi) de l’ésser, del Ser Suprem o Déu no en podem dir gaire res, o gaire “cosa”. De fet al no poder afimar res caiem amb l’abstenció o la suspensió de qualsevol judici “(epojé”).
 3. Teoria del coneixement: branca de la filosofia que s’ocupa de la veritat i dels fets que podem conèixer. També coneguda com a epistemologia (del grec, episteme) o gnoseologia (del llatí gnosi). Jo sempre, a classe, teoria del coneixement. Definció a la filoxarxa i al Diccionari de Filosofia, de José Ferrater Mora.
 4. Qualitats primàries i qualitats secundàries: pàg. 11.
 5. Metafísica: ciència que estudia tot allò que es troba més enllà de la realitat aparent. La utilitza en Andrònic de Rodes quan es cataloguen les obres d’Aristòtil.
 6. Solispsisme: Explicat a classe dilluns 10/X/2016. Amb llatí: “solus ipse”,. Neix a partir de la premissa: “ego cogito, ego sum”. Amb català “penso, aleshores sóc”.

- Autors:
 1. Plató: Autor de la filosofia antiga, segle IVaC, deixeble de Sòcrates. L’hem utilitzat via el Mite de la Caverna, on explica que a la realitat hi ha les aparences. Recull totes les tradicions i teories gregues al llibre VII de La República descriu aquest món que situem entre la realitat del món sensible i el món de les idees, situat entre els idealistes subjectius.
 2. Galileu: científic i teòric de la filosofia. Matemàtic, físic, astrònom i filòsof italià, nascut a Pisa. El principal iniciador de la revolució científica i de la ciència moderna. L’hem situat dintre del realisme científic i separa les qualitats primàries i les secundàries.
 3. R. Descartes: filòsof del segle XVII, autor del racionalisme, del model francès i barroc. Dubta de tota la realitat, vol fugir de prejudicis i cerca una primera veritat, una idea clara i distinta, que ell aconsegueix amb l’enunciat “cogito, ergo sum”
 4. I. Kant: El més gran filòsof alemany de tots els temps i un dels què més gran influència ha tingut en la història del pensament, al que va donar un gir de 180 graus, metafòricament anomenat revolució copernicana. Presenta la teva teoria com el criticisme i vol en el plànol del projecte de vida que nosaltres sortim de la nostra minoria d’edat.
 5. Sartre: Filòsof, dramaturg i novel·lista francès, nascut a París, pare de l’existencialisme francès i gran defensor de la llibertat personal: “estem condemnats a ser lliures” i nosaltres ens construïm i realitzem el nostre projecte de vida, jo no sóc res, em faig.
Bibliografia i webgrafia:
- Copleston, Frederich: Editorial Ariel,
- Ferrater Mora, José: Diccionari de filosofia; Editorial Ariel. 4 Volums. Hi ha alguna edició abreujada.

- www.pensament.com/filoxarxa.