dijous, 19 d’octubre de 2017

Examen 8 de novembreHem posat la data d'examen:
Dimecres, 8 de novembre de 2017. Hora i lloc a la classe. 
Tema 7, meitat programa. De la pàgina 167 a la pàgina 181. Punts:
1. Viure legalment amb els altres.
2. Emocions socials i moralitat.
3. Normes morals i grups socials.

Com ho farem? Estudiant. Què estudiarem? 1. Llibre de text i teoria. 2. Ajut de la Filoxarxa; i 3 els apunts de classe, tres camins. Informació penjada al bloc.
Models de preguntes:
1.      Preguntes sobre l’eix de la història de la Filosofia. Algun autor i la seva teoria.

2.      Models d’exercicis:
2.1  Preguntes teòriques i d’enunciats dels que surten al llibre i a desenvolupar-los. Serien els encapçalaments dels punts i la seva explicació de la teoria del llibre de text i de la classe. En Ramon Suñé sempre fa la seva introducció.
Exemple: 1.1 La llei moral dins teu, jo vaig parlar dels imperatius i dels manaments de Kant. Que vaig resumir amb l’autonomia moral i l’heteronomia moral.
A.    De la pàgina 170. “És” (is) no implica “ha de ser” (ought) i la fal·làcia naturalista. Una explicació és dir lo que passa, allò que és i això no implica res sobre com hauria de ser. Els autors son D. Hume i G. Moore.

B.     Les neurones mirall són i els models sobre el “pathos”, que és i que significa i els models d’empatia. https://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/etic210h.htm


C.     Emocions socials i moralitat. Ho hem fet via Charles Darwin i les seves teories (hipòtesi) sobre la moral; les diverses situacions o estadis. Quatre estadis; pàgina 173.
D.    Conductes d’animals socials i moralitat humana. Els diferents nivells de motivació: individualista, egoista, altruisme recíproc i l’altruisme genuí.
E.     Normes morals i grups socials. Pàgina 176-181.
Tipus de normes existents: permisos, manaments i prohibicions.


F.      Models diversos de la consciència moral. Tema de reflexió general no molt important.


G.    3.5 Gramàtica moral i l’aportació de Marc D. Hauser.
Petita biografia i resum d’aquest autor que vol establir diversos models, com la gramàtica universal i els sistemes morals.

2.2  Models d’exercicis fets a classe. Activitat número 9, pàg 175; activitat 13, del text, pàgina 177 i el exercici 18, de la pàgina 179.
2.3   Idees i conceptes per a explicar i desenvolupar. Petit glossari de termes que hem anat fent entre la classe, el text i la filoxarxa. Exemples: Codis morals, Motivacions humanes.

dimecres, 13 de setembre de 2017

Guió del Tema 7Ordre del guió i pissarra una mica organitzada.Ho hem fet avui a classe i hem pactat que serà el guió del tema 7.
Pàgines 166 i 167.4/9/2017 10:22
Tema 7. L’altre i tu. Conducta racional  i moral.
Ordre de tema nou sobre la racionalitat i la seua explicació i aplicació.
1.      Viure legalment amb els altres.
Com m’afecta la llei moral?
2.      Emocions socials i moralitat.
Situacions i comparacions entre emocions i ordre darwinista.
3.      Normes morals i grups socials.
Rols normes socials i llibertat.
4.      Racionalitats i racionalitat moral.
Accions i què fas? Seny i prudència.
Diccionari de filosofia: la prudència o el seny també assenyala o significa els temes que són pendents de les virtuts i com són una mena de “prudencialisme”
5.      L’ètica.
Tipus i models d’ètica. Filoxarxa.
6.      Conclusions i feines.
Feina:
Conceptes de prudència.
J. Ferrater i Mora: Diccionario de filosofia.1. Exercici.


Es tracta del primer exercici que hem d'anar fent. No té data tancada d'entrega.


Exercici 1.
Història de la filosofia, l'hem començat a classe i etc, etc. Text literal d'avui.
Avui 13/setembre de 2017 l'hem començat a fer. Bon dia i bona feina.4/9/2017 10:54
11.     Fer un esquema conceptual. Eix cronològic i històric de la: “Història de la Filosofia”.
Guió i recomanació:
Història antiga, medieval, moderna , contemporània i actual. Autors a situar: Sòcrates, Plató, Aristòtil i la filosofia hel·lenística. Agustí d’Hipona, Sant Tomàs d’Aquino i el nominalisme. R. Descartes (racionalisme), J. Locke (empirisme) i I. Kant (criticisme); Hegel. Nietzsche,  Marx i Freud, els tres filòsofs de la sospita. Segle XX-XXI autors actuals i corrents actuals. Algun autor o filòsof viu i una corrent filosòfica, actual que et soni, que la reconeguis. Els autors ja es troben situats amb ordre. Cal que et facin dues-tres línies de la seva concepció.

dimarts, 9 de maig de 2017

Model de Lògica.

He enllaçat i he enviat diversos models de lògica. 

Ja per a la data d'examen el dimecres 17 / V/ 2017.Maig 2017- Ins Tossa de Mar.

Diversos models d’exàmens. Al bloc i pel correu hem passat altres models.

1.   Al llibre de text sobre els arguments raonables parla de diverses qüestions i models de raonaments. Analitza el cas d’algun model de dubte o Digues: què et semblen el següent raonament? [2 punts]
1.1 Alguns estudiants de Batxillerat tenen cotxe propi. La Joana és estudiant de batxillerat. Per tant, la Joana té cotxe.”
2.   Formalitza les següents sentències del llenguatge natural.  [2 punts]
a.      En J. Ramon és un filòsof de la pell del dimoni.
b.      Estudia si i només si aprova i també únicament si li agrada la matèria.
c.      Plou tot i que fa sol.
d.      Treure un 4.51 és condició suficient per a aprovar.
e.      Si no seieu i no calleu, llavors no pati.
f.         La Laura l’estima i en Ramon també l’estima i entre ells dos també s’estimen; si i només si en Joan també l’estima.

g.      Analitza els següents enunciats o proposicions:
1
"Si esculls els teus desigs i les teves pors, no existirà per tu cap tirà". Epictet
Atorga, ordenadament, variables i ordena.
2
"Qui té un perquè per viure pot suportar qualsevol com". Nietzsche
3
"El món sencer és un escenari i tots els humans som uns actors". Shakespeare
4
"Quan hom no té imaginació, la mort és poca cosa; quan hom en té, la mort és massa". Céline
5
«Ojos que no ven, corazón que no siente»,
Quina és la formalització adequada?
p Ù q
¬p ®¬q
p ® q
(¬p ®q) Ù (p ®¬q)
(pÙq) ® ¬r


h.      O bé fa bon temps i vénen turistes o bé no fa bon temps i no creix l’economia.
i.  Si i només si plou, llavors no tindrem pèrdues, tot i que no plourà.
j.         Si plou aviat, aleshores haurem de suspendre els actes de Festa Major.

3.   Construeix i digues que són les següents taules de veritat. Has d’explicar també el resultat el final i el per què. [2 punts]
A) ¬ [(p^ q) (p ¬ q)] [(q p) ۸ (p q)]

B)  ¬ {[(p (bicondicional) q) (condicional) (p ν p)] ۷ (q q)}
C)   (negador) [( p q) (q p)] [(p p) (q q)] (p q)4.   Analitza els següents raonaments, digues si són correctes o incorrectes. Explica’ls i justifica’ls mitjançant la taula de veritat.  [2 punts]
a) (p q) ۸ (q p) , q  , p    p ۸ q
b) ¬ p ,  ¬ q   q ۷ p    q p
c) p ۸¬ p,  p    ¬ p

5.    Lògica informal o dialèctica. Analitza la teoria i digues quin són els tres tipus de fal·làcies no formals. Posa’n com a mínim dos exemples de cada tipus de fal·làcies i explica-les amb tres o quatre línies, si ho recordes pots fer servir el nom en llatí i explicar-lo.  [2 punts]