dilluns, 16 de gener de 2017

Feina 3r Trimestre, pujar nota.Feina del tercer Trimestre de pujar nota.


Us enllaço l'esquema de la feina que hem de fer de cara al tercer Trimestre d'exercici de pujar nota. 
Data: 27 de març de 2017.- Feina: Fer una recensió del següent llibre:  
  • Bolinaga, Iñigo: La gran utopia. Editorial Melusina, Madrid; 2011.
Pot comprar-se On Line, www.melusina.com. No és car hi ha una petita introducció de l’autor i serveix per a situar-se.
Recensió de llibres.
ESTRUCTURA
  1. FITXA TÈCNICA DEL LLIBRE
Dades del llibre (autor, títol i subtítols, edició, editorial, lloc i any de publicació, llengua i títol original, número de pàgines). Coneixement que es té de l’autor i de tota la seva obra, d’una forma molt breu. No ho copieu directament de la xarxa, llegiu i resumiu. Màxim un full. Seria com l’anàlisi formal del nostre comentari de text.
  1. BREU RESUM DEL CONTINGUT
Enumeració i descripció molt breu de les parts fonamentals en què s’estructura l’obra. És preferible fer-ne un esquema general abans de redactar el resum, que ha de ser per capítols. Aquest té cinc capítols, ajuda’t d’aquesta estructura. Seria com el anàlisi objectiu del nostre comentari de text.
  1. ANÀLISI CRÍTICA DEL LLIBRE
T’has de basar en els comentaris que fem i la feina de classe. Mira de fer-ne una interpretació personal. Seria com la interpretació o hermenèutica del nostre guió de comentari de text. Exemples.
I. La Gran idea, quin tipus de recorregut històric podríem fer. Fes-ho amb el component utòpic, etimològic i Plató. Filoxarxa, pot ajudar-te.
II. La gran revolució. Es vol i es pot aplicar?
III. El gran projecte. Construcció de projectes. Quin nom rebien? N’hi ha algun dintre d’Espanya?
IV. La gran experiència. Experiències i noves colònies, situa-les. Per a situar-les pots fer un mapa.
V. El gran llegat. Té un recorregut actual? Arriba fins a la nostra època.  “Non serviam”? Què vol dir?
            D. OPINIÓ CRÍTICA.
Aquí has de fer una valoració de tipus personal sobre l’obra llegida. La valoració ha de ser raonada i justificada de manera detallada. T’ha agradat?; t’ha semblat novedós?; creus que està ben escrit i estructurat?, és dens i espès, o bé es bo de llegir i senzill?; el llenguatge en què està escrit és planer o difícil d’entendre?; s’entén i es clara la seva redacció?; creus que la seva lectura t’ha ajudat a madurar com a persona?; consideres que està ben relacionat amb l’assignatura de filosofia? Et pots expressar amb total llibertat sobre l’opinió que t’ha causat la seva lectura, així com les possibles utilitats que n’hagis pogut extreure de cara a la teva formació personal.
Forma de presentació del treball
-         A ordinador una lletra correcta i espaiada. S'entrega en mà.
-         Tamany: Normal, ni petita, semblen formiguetes, ni grossa ocupem molt espai. Arial o Times New Roman (11-12).
-         Interlineat: 1’5, deixa marges, a un cantó i a l’altre i espais entre preguntes.
-         Títols i citacions: Subratllat o entre cometes.
-         Extensió: entre 5 i 10 pàgines com a màxim,  hauria de tenir: portada, índex i bibliografia.
-         Citació de bibliografia: cognom/s, nom,  títol, editorial, ciutat de publicació,  any de publicació.
Exemple:
Copleston, Frederick: Historia de la filosofia. Editorial Ariel, Barcelona, 2001.
A la bibliografia hauria d'haver-hi llibres.
-         Citació de Webgrafia:
     www.pensament.com/filoxarxa. (i data de la visita).

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ, SENSE EXCEPCIONS
Data d’entrega: dilluns, 27 de març. Si algú entrega fora de temps i de lloc la nota màxima serà un 5, un 4%. Hora i lloc i data dintre de la classe a hora i lloc de classe, si hi ha una justificació (falta justificada) pot aparèixer al meu lloc de la sala de professors. Guixeta 17: J. Ramon Suñé Gasull.