divendres, 7 d’abril de 2017

Exercici - Activitat de MIll. n.

-  Exercici. Activitat de Mill. 

- Data d'entrega dimecres 19 d'abril. 

- Data d'examen (model Trimestral) divendres 21 d'abril.


Hola, bon dia,
Exercici - Activitat Mill.INSTITUT de TOSSA de MAR                            CURS 2016-2017
DEPARTAMENT d’Humanitats.

Exercici 3r parcial.
Data d’entrega dimecres 19 abril
NOTA:
NOM I COGNOM:


“Encara que la societat no estigui fundada sobre un contracte, i encara que de res serveixi inventar un contracte per deduir d’ell les obligacions socials, no obstant això, tots aquells que reben la protecció de la societat li deuen quelcom per aquest benefici. El simple fet de viure en societat imposa a cadascú una certa línia de conducta cap als altres. Aquesta conducta consisteix, primer, en no perjudicar els interessos dels altres, o més aviat, certs interessos que, sigui per una disposició legal expressa, sigui per un acord tàcit, han de ser considerats com a drets; segon, a prendre cadascú la seva part (que ha de fixar-se segons principi equitatiu) dels treballs i els sacrificis necessaris per defensar a la societat o als seus membres de qualsevol dany o vexació. La societat té el dret absolut d’imposar aquestes obligacions a què voldrien prescindir d’elles. I això no és tot el que la societat pot fer. Els actes d’un individu poden ser perjudicials als altres, o no prendre en consideració suficient el seu benestar, sense arribar fins a la violació dels seus drets constituïts. El culpable pot llavors ser castigat per l’opinió amb tota justícia, encara que no ho sigui per la llei. Des del moment que la conducta d’una persona és perjudicial als interessos d’una altra, la societat té el dret de jutjar-la, i la pregunta sobre si aquesta intervenció afavorirà o no el benestar general es converteix en tema de discussió. Però no hi ha ocasió de discutir aquest problema quan la conducta d’una persona no afecta més que als seus propis interessos, o als dels altres en quant que ells ho volen (sempre que es tracti de persones d’edat madura i dotades d’una intel·ligència comuna). En tals casos hauria d’existir llibertat completa, legal o social, d’executar una acció i d’afrontar les conseqüències”.

J.S. MILL, Sobre la Llibertat, IV

1.      Exposeu breument -amb paraules vostres i sense comentaris personals- les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [Recordeu que era breu i al text] (2 punts).
2.      Expliqueu breument en el text i des del text: 2a) Contracte, 2b) Disposició legal. (1punt).
3.      Per què diu Mill que quan la conducta de algú no afecta als altres: hauria d’existir llibertat completa, legal o social, d’executar una acció i d’afrontar les conseqüències” (En la vostra resposta haureu de fer referència a la qüestió i recollir aspectes del pensament de Mill, que siguin pertinents encara que no apareguin en el text.) (3 punts).
4.      Compareu la concepció de Mill del sentiment moral amb una altra concepció que es pugui trobar en la història de la filosofia. (2 punts).
5.      Des d’una concepció democràtica i liberal de l’estat. Puc deixar que dos grups socials, dues comunitats autònomes es federin, s’uneixin? Raoneu la resposta. (2 punts).

[Recomanació: Ajuda al corrector, treballa bé (ordenament) i segurament. Fes bona lletra, estil, cal·ligrafia i ortografia. Deixa marges i espais. Pregunta’t, qüestiona’t i fes de filòsofa o filòsof].


Es tracta de fer aquest exercici i llavors, en tornat i per anar bé, divendres 21 d'abril examen.  si no va bé el podríem aplaçar fins dilluns 24 d'abril, però ja no queden més dies.