Exercicis: fomalització i càlculs. Diversos models de exercicis i raonaments. 
 

1.      Raonament i formalització: “Si continues corrent tant, cauràs o et cansaràs. Si caus, no aniràs al campionat. Seguer que no deixaràs de córrer tant; de manera que segur que demà no aniràs al campionat”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
2.      Una llei lògica és aquella que diu que els seus sistemes són com són.
3.       Raonament i formalització: “En Pep és comptable o en Pep és actor. Si no és comptable, no portarà bé els comptes de casa seva. És segur que en Pep és actor. En conseqüència, en Pep no portarà bé els comptes de casa seva”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
4.      Raonament i formalització: “Si vinc a casa teva, soparem molt tard. Si no hi vinc, em perdré el partit del Barça d’aquest verpre. Es  que o vinc a casa teva o no hi vinc; per tant és segur que o soparé tard o em perdré el partit de fútbol”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
5.       Lluitem contra la injustícia, si i només si ens sentim una mica millor, o si no ho fem, ens sentim diferentment de l’anterior.

2) Teoria del llenguatge de lògica: analítica (formal); informal (dialèctica) i retòrica (oratòria i persuassiva).


3) Construeix les taules de veritat. Digues si és una tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.  [2 punts].


A) ¬ [(p^ q) ↔ (p ↔ ¬ q)] ↔ [(q ↔p) ۸ (p ↔q)]

B)  ¬ {[(p « q) (condicional)  (p ν p)] ۷ (q ↔ q)}

C)    [( p → q) ∧ (q → p)] ∨ [(p → p) ∧ (q → q)] ↔ (p→ q)


4) Analitza els següents raonaments, digues si són correctes o incorrectes. Explica’ls i justifica’ls mitjançant la taula de veritat.
a) (p → q) ۸ (q → p) , q  , p  ╟ p ۸ q
b) ¬ p ,  ¬ q ,  q ۷ p  ╟ q ↔ p
c) p ۸¬ p,  p  ¬ p