dijous, 19 d’octubre de 2017

Examen 8 de novembre

Hem posat la data d'examen:
Dimecres, 8 de novembre de 2017. Hora i lloc a la classe. 
Tema 7, meitat programa. De la pàgina 167 a la pàgina 181. Punts:
1. Viure legalment amb els altres.
2. Emocions socials i moralitat.
3. Normes morals i grups socials.

Com ho farem? Estudiant. Què estudiarem? 1. Llibre de text i teoria. 2. Ajut de la Filoxarxa; i 3 els apunts de classe, tres camins.
Models de preguntes:
1.      Preguntes sobre l’eix de la història de la Filosofia. Algun autor i la seva teoria.

2.      Models d’exercicis:
2.1  Preguntes teòriques i d’enunciats dels que surten al llibre i a desenvolupar-los. Serien els encapçalaments dels punts i la seva explicació de la teoria del llibre de text i de la classe. En Ramon Suñé sempre fa la seva introducció.
Exemple: 1.1 La llei moral dins teu, jo vaig parlar dels imperatius i dels manaments de Kant. Que vaig resumir amb l’autonomia moral i l’heteronomia moral.
A.    De la pàgina 170. “És” (is) no implica “ha de ser” (ought) i la fal·làcia naturalista. Una explicació és dir lo que passa, allò que és i això no implica res sobre com hauria de ser. Els autors son D. Hume i G. Moore.

B.     Les neurones mirall són i els models sobre el “pathos”, que és i que significa i els models d’empatia. https://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/etic210h.htm


C.     Emocions socials i moralitat. Ho hem fet via Charles Darwin i les seves teories (hipòtesi) sobre la moral; les diverses situacions o estadis. Quatre estadis; pàgina 173.
D.    Conductes d’animals socials i moralitat humana. Els diferents nivells de motivació: individualista, egoista, altruisme recíproc i l’altruisme genuí.
E.     Normes morals i grups socials. Pàgina 176-181.
Tipus de normes existents: permisos, manaments i prohibicions.

2.2  Models d’exercicis fets a classe. Activitat número 9, pàg 175; activitat 13, del text, pàgina 177 i el exercici 18, de la pàgina 179.

dimecres, 13 de setembre de 2017

Guió del Tema 7Ordre del guió i pissarra una mica organitzada.Ho hem fet avui a classe i hem pactat que serà el guió del tema 7.
Pàgines 166 i 167.4/9/2017 10:22
Tema 7. L’altre i tu. Conducta racional  i moral.
Ordre de tema nou sobre la racionalitat i la seua explicació i aplicació.
1.      Viure legalment amb els altres.
Com m’afecta la llei moral?
2.      Emocions socials i moralitat.
Situacions i comparacions entre emocions i ordre darwinista.
3.      Normes morals i grups socials.
Rols normes socials i llibertat.
4.      Racionalitats i racionalitat moral.
Accions i què fas? Seny i prudència.
Diccionari de filosofia: la prudència o el seny també assenyala o significa els temes que són pendents de les virtuts i com són una mena de “prudencialisme”
5.      L’ètica.
Tipus i models d’ètica. Filoxarxa.
6.      Conclusions i feines.
Feina:
Conceptes de prudència.
J. Ferrater i Mora: Diccionario de filosofia.1. Exercici.


Es tracta del primer exercici que hem d'anar fent. No té data tancada d'entrega.


Exercici 1.
Història de la filosofia, l'hem començat a classe i etc, etc. Text literal d'avui.
Avui 13/setembre de 2017 l'hem començat a fer. Bon dia i bona feina.4/9/2017 10:54
11.     Fer un esquema conceptual. Eix cronològic i històric de la: “Història de la Filosofia”.
Guió i recomanació:
Història antiga, medieval, moderna , contemporània i actual. Autors a situar: Sòcrates, Plató, Aristòtil i la filosofia hel·lenística. Agustí d’Hipona, Sant Tomàs d’Aquino i el nominalisme. R. Descartes (racionalisme), J. Locke (empirisme) i I. Kant (criticisme); Hegel. Nietzsche,  Marx i Freud, els tres filòsofs de la sospita. Segle XX-XXI autors actuals i corrents actuals. Algun autor o filòsof viu i una corrent filosòfica, actual que et soni, que la reconeguis. Els autors ja es troben situats amb ordre. Cal que et facin dues-tres línies de la seva concepció.

dimarts, 9 de maig de 2017

Model de Lògica.

He enllaçat i he enviat diversos models de lògica. 

Ja per a la data d'examen el dimecres 17 / V/ 2017.Maig 2017- Ins Tossa de Mar.

Diversos models d’exàmens. Al bloc i pel correu hem passat altres models.

1.   Al llibre de text sobre els arguments raonables parla de diverses qüestions i models de raonaments. Analitza el cas d’algun model de dubte o Digues: què et semblen el següent raonament? [2 punts]
1.1 Alguns estudiants de Batxillerat tenen cotxe propi. La Joana és estudiant de batxillerat. Per tant, la Joana té cotxe.”
2.   Formalitza les següents sentències del llenguatge natural.  [2 punts]
a.      En J. Ramon és un filòsof de la pell del dimoni.
b.      Estudia si i només si aprova i també únicament si li agrada la matèria.
c.      Plou tot i que fa sol.
d.      Treure un 4.51 és condició suficient per a aprovar.
e.      Si no seieu i no calleu, llavors no pati.
f.         La Laura l’estima i en Ramon també l’estima i entre ells dos també s’estimen; si i només si en Joan també l’estima.

g.      Analitza els següents enunciats o proposicions:
1
"Si esculls els teus desigs i les teves pors, no existirà per tu cap tirà". Epictet
Atorga, ordenadament, variables i ordena.
2
"Qui té un perquè per viure pot suportar qualsevol com". Nietzsche
3
"El món sencer és un escenari i tots els humans som uns actors". Shakespeare
4
"Quan hom no té imaginació, la mort és poca cosa; quan hom en té, la mort és massa". Céline
5
«Ojos que no ven, corazón que no siente»,
Quina és la formalització adequada?
p Ù q
¬p ®¬q
p ® q
(¬p ®q) Ù (p ®¬q)
(pÙq) ® ¬r


h.      O bé fa bon temps i vénen turistes o bé no fa bon temps i no creix l’economia.
i.  Si i només si plou, llavors no tindrem pèrdues, tot i que no plourà.
j.         Si plou aviat, aleshores haurem de suspendre els actes de Festa Major.

3.   Construeix i digues que són les següents taules de veritat. Has d’explicar també el resultat el final i el per què. [2 punts]
A) ¬ [(p^ q) (p ¬ q)] [(q p) ۸ (p q)]

B)  ¬ {[(p (bicondicional) q) (condicional) (p ν p)] ۷ (q q)}
C)   (negador) [( p q) (q p)] [(p p) (q q)] (p q)4.   Analitza els següents raonaments, digues si són correctes o incorrectes. Explica’ls i justifica’ls mitjançant la taula de veritat.  [2 punts]
a) (p q) ۸ (q p) , q  , p    p ۸ q
b) ¬ p ,  ¬ q   q ۷ p    q p
c) p ۸¬ p,  p    ¬ p

5.    Lògica informal o dialèctica. Analitza la teoria i digues quin són els tres tipus de fal·làcies no formals. Posa’n com a mínim dos exemples de cada tipus de fal·làcies i explica-les amb tres o quatre línies, si ho recordes pots fer servir el nom en llatí i explicar-lo.  [2 punts]

dimecres, 5 d’abril de 2017

Models d'examen.Enllaço diversos models d'exàmens que ja he enviat per correu. 1.      Raonament i formalització: “Si continues corrent tant, cauràs o et cansaràs. Si caus, no aniràs al campionat. Seguer que no deixaràs de córrer tant; de manera que segur que demà no aniràs al campionat”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
2.      Una llei lògica és aquella que diu que els seus sistemes són com són.
3.       Raonament i formalització: “En Pep és comptable o en Pep és actor. Si no és comptable, no portarà bé els comptes de casa seva. És segur que en Pep és actor. En conseqüència, en Pep no portarà bé els comptes de casa seva”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
4.      Raonament i formalització: “Si vinc a casa teva, soparem molt tard. Si no hi vinc, em perdré el partit del Barça d’aquest verpre. Es  que o vinc a casa teva o no hi vinc; per tant és segur que o soparé tard o em perdré el partit de fútbol”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
5.       Lluitem contra la injustícia, si i només si ens sentim una mica millor, o si no ho fem, ens sentim diferentment de l’anterior.

2) Teoria del llenguatge de lògica: analítica (formal); informal (dialèctica) i retòrica (oratòria i persuassiva).


3) Construeix les taules de veritat. Digues si és una tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.  [2 punts].


A) ¬ [(p^ q) ↔ (p ↔ ¬ q)] ↔ [(q ↔p) ۸ (p ↔q)]

B)  ¬ {[(p « q) ®(p ν p)] ۷ (q ↔ q)}

C)   Ø [( p → q) ∧ (q → p)] ∨ [(p → p) ∧ (q → q)] ↔ (p→ q)


4) Analitza els següents raonaments, digues si són correctes o incorrectes. Explica’ls i justifica’ls mitjançant la taula de veritat.
a) (p → q) ۸ (q → p) , q  , p  ╟ p ۸ q
b) ¬ p ,  ¬ q ,  q ۷ p  ╟ q ↔ p
c) p ۸¬ p,  p  ¬ p