dimarts, 25 d’octubre de 2011

Models d'examen

Hola Nois i Noies de Sant Elm, (Santo Elmo) en castellano,

Són els models d'exàmens que us donaré en paper i també al Moodle i ara al bloc.

Heu d'entrar i us heu d'inscriure.... Jo no us penso subscriure. SUBSCRIVIU-VOS-HI.


Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària. Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)

Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat/s Data:
Matèria/Crèdit:

“El més gran que hi ha en el meu art és la capacitat que té de posar a prova per tots els mitjans si el que engendra el pensament del jove és alguna cosa imaginària i falsa, o fecunda i veritable [...] N’hi ha molts que, en efecte, em retreuen que sempre pregunto als altres, i jo mateix mai no dono cap resposta sobre res [...]. De manera que no sóc savi de cap manera, ni he assolit cap descobriment que hagi estat engendrat per la meva pròpia ànima. Tanmateix, els que tenen tracte amb mi, tot i que n’hi ha que semblen molt ignorants al principi, tan bon punt avança la nostra relació, tots fan progressos admirables, si el déu els ho concedeix, com ells mateixos o qualsevol altra persona pot veure. I és evident que no aprenen mai res de mi, ja que són ells mateixos i per ells mateixos els qui descobreixen i engendren molts bells pensaments”.

Plató: Teetet.

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. Ens podem preguntar de què tracta. Posa-hi un títol. Situa’ls a l’època: Sòcrates i Plató. (3 punts).
2. Assenyala alguna relació amb el tema estudiat: Elements per al pensament, Pensar i discórrer i busca-hi alguna relació. (3 punts).
3. Per què diu Sòcrates que no és savi de cap manera? Creus que realment els altres no aprenien res de Sòcrates? (2 punts).
4. Fes una valoració crítica de la feina i del treball (usos i funcions) que ens proposa la filosofia i les seves branques. Què és la filosofia? És útil? És interessant? Pots donar-ne una visió positiva i negativa. (2 punts).

[Recomanació: Ajuda al corrector, treballa bé, ordenament i segurament. Fes bona lletra: estil, cal•ligrafia i ortografia, posa el nom, el grup i la data. Deixa espais i marges. Pregunta’t, qüestiona’t i fes de filòsofa o filòsof].
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Institut d’Educació Secundària. Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)

Nom i cognoms:
Curs: 1r Batxillerat/s Data:
Matèria/Crèdit:

“Em vaig convertir en un gran misteri per a mi mateix, i preguntava a la meva ànima per què estava tant trist i tan alterat, i no sabia què respondre’m. Només el plor m’era dolç i ocupava el lloc del meu amic.”
Agustí d’Hipona: Confessions.

“Jo tot sol. Sento el meu cor i conec els homes: no sóc com cap de tots els que he vist;i encara menys goso creure que com cap dels que existeixen. Si no tinc més valor, sóc, com a mínim, diferent de tots, quan soni la trompeta del Judici Final, em presentaré amb aquest llibre a la mà dreta, davant del Jutge Suprem, i diré amb decisió: “heus aquí el que vaig fer, el que vaig pensar, el que vaig ser”.

Rousseau, Jean-Jacques:Confessions.

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. (3 punts). Ens podem preguntar de què tracta. Posa-hi un títol. Situa’ls a l’època: Sant Agustí d’Hipona i Jean-Jacques Rousseau.
2. Assenyala alguna relació amb el tema estudiat: Elements per al pensament, Pensar i discórrer i busca-hi alguna relació. Què és la filosofia? (3 punts)
3. Comparació, semblances i diferències entre els dos autors i els dos textos. Si no te’n surts prova de fer-ho amb un model o semblant a un quadre. (2 punts)
4. Què es proposa Rousseau en aquest text? (1 punt)
5. Per què diu Sant Agustí que va esdevenir un gran misteri per ell mateix? Què és el que no comprèn? Has experimentat mai una sensació similar? (1 punt)

[Recomanació: Ajuda al corrector, treballa bé, ordenament i segurament. Fes bona lletra: estil, cal•ligrafia i ortografia, posa el nom, el grup i la data. Deixa espais i marges. Pregunta’t, qüestiona’t i fes de filòsofa o filòsof].

Bona feina, bon treball i alegria.