divendres, 23 de gener de 2015

Estructura d'examen.


Estructura d'examen i model.

A) Exercicis, teoria, test, vocabulari.  (6 punts).

Tipus d'exercicis: a) Formalització. b) Teoria del llibre.
c) Càlcul formal. d) Test.

B) Comentari de text. (4 punts)

b1) Comentari de text, textos els quatre del final de la Unitat.

Exercici de formalització.

1.      Raonament i formalització: “Si continues corrent tant, cauràs o et cansaràs. Si caus, no aniràs al campionat. Seguer que no deixaràs de córrer tant; de manera que segur que demà no aniràs al campionat”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
2.      Una llei lògica és aquella que diu que els seus sistemes són com són.
3.       Raonament i formalització: “En Pep és comptable o en Pep és actor. Si no és comptable, no portarà bé els comptes de casa seva. És segur que en Pep és actor. En conseqüència, en Pep no portarà bé els comptes de casa seva”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
4.      Raonament i formalització: “Si vinc a casa teva, soparem molt tard. Si no hi vinc, em perdré el partit del Barça d’aquest verpre. Es  que o vinc a casa teva o no hi vinc; per tant és segur que o soparé tard o em perdré el partit de fútbol”. Fes-ho amb premisses i conclusió; i amb el llenguatge de la lògica formal.
5.       Lluitem contra la injustícia, si i només si ens sentim una mica millor, o si no ho fem, ens sentim diferentment de l’anterior.


2) Teoria del llenguatge de lògica:


3) Construeix les taules de veritat. Digues si és una tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.  [2 punts].


A) ¬ [(p^ q) ↔ (p ↔ ¬ q)] ∧ [(q ↔p) ∨ (p ↔q)]B)    [( p → q) ∧ (q → p)] ∨ [(p → p) ∧ (q → q)] ↔ (p→ q)


4) Comentari de text : [Total : 4 punts]

  1. Sobre el text:  [No inventis, llegeix el text i respon.]
Llegeix el text, repassa’l, situa’t a la teoria i explica-ho bé, molt bé. Treballa el fragment i subratlla les idees principals i llavors redacta i explica. Segueix els punts per a redactar i situar l’explicació.
     
4.1 Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. Posa-hi un títol.  Idees principals, de què tracta? Respon tot llegint el text. Temes de que tracta com ho relaciono amb la teoria. Justifica les explicacions. [2,5 punts]
4.2 Situa i defineix: homònims i sinònims [0, 5 punts].
4.3 Valoració i opinió personal: Creus que seria possible substituir el llenguatge natural pel llenguatge de la lògica? Per què? Raona i dóna arguments.  [1 punt]


Càlculs de lògica formal.


Es tracta de fer exercicis he presentat diversos models, n'hi ha d'altres al Moodle, aneu fent i treballant.A. Construeix les taules de veritat. Digues si és una Tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.

a) ¬ [(p→q) ↔(q^p)]

b) (¬  p ^ q) ↔ q

c) ¬ { [(p→p) ↔ (q ^ q) ]↔ (p ^ q)}

d) (p→p) ↔ (q →q)

e) ¬ [ (p ^ p) → (qnq) ]
1. Construeix les taules de veritat. Digues si és una Tautologia, una indeterminació o una contradicció.  Explica i defineix, amb dues línies, per què i justifica les respostes.

1a) ¬ (p→q) ↔ ¬ (q^p)

2b) ¬ [(p^ q) ↔ (p → p)]

3c)  ¬ {[(p ٧ q) ٧  (p٧  p)]٧  (q ↔ q)}

4d)  (¬ p→p) ↔ (q →¬ q)

 


Fins ara i aneu calculant.

divendres, 16 de gener de 2015

Feina 1r BAT


Feina de 1r Batxillerat C i D. 

Feina obligada del treball acasa i a classe de cara l'examen.
NOTA

Nom Cognoms:

DATA:
1r  Bat. Grup:

Div 30/I/ 1r Bat  C
Dijous 29-30/I/2015 1r Bat D.                


C) Comentari de text :

A ningú se li escapa el significat que tenen les nostres paraules si diem: “L’argument de la pel·lícula és il·lògic”. Volem dir, senzillament, que la pel·lícula en qüestió no té un ordre intern, o que el desenllaç no lliga amb la part inicial, que hi ha una manca de coherència o de congruència entre les diferents escenes. En el mateix sentit, diem que una persona no és lògica quan els seus pensaments són tan desordenats, fins al punt que no trobem cap mena de connexió entre allò que diu primer i el que diu o fa després.
(...) com es pot observar, la manca de lògica, dins del significat quotidià de la paraula, ve a ser el mateix que una estructura interna inconnexa, una evolució incongruent, i això presenta contradiccions intrínseques. Per contra, anomenem lògica a la persona, la conducta o expressió que manifesta coherència, ordre o concordança amb si mateixa”

Gutiérrez Sáez, R: Introducció a la lògica.

Sobre el text:   [No inventis llegeix el text i respon.]     

1. Identifiqueu la concepció de la filosofia que es defensa en el text. Posa-hi un títol.  Idees principals, de què tracta Temes de que tracta com ho relaciono amb la teoria. Quines són les preguntes filosòfiques que et suggereix?. Justifica les explicacions.
[Recomanació: Parla de la lógica: que és? i què vol dir?]

2. Valoració i opinió personal: Com podem assegurar la connexió entre la conducta (allò què faig) i el pensament o allò que dic? Ens podem entendre?
[Recomanació: temes ètics: Què dic? I què faig? Sóc coherent? Guarda relació també el que sé, amb el conec? Conec el bé, faig el bé?]

Extensió mínima: un full , per una cara. Hauria de fer-se i entregar-se a mà i en mà.
Ordre, seguretat i pulcritud. Mateixes recomanacions :

[Recomanació general: redacta, escriu, explica i justifica les respostes, essent més important preguntar-se i interrogar-se que les respostes sense sentit. No facis faltes, vigila  la redacció i l’estil: cuida l’ortografia i la cal·ligrafia. Deixa espais i marges al full, als laterals i entre les preguntes. Així ajudes al corrector.]

Penjat al bloc: Divendres 16 de gener de 2015. 


Això cal anar fer-ho amb la forma i etc, i seguint les anteriors recomanacions. 
Fins ara.